Akcie a aktivity v materskej škole

 

SEPTEMBER
Moja dedina
-spoznávanie blízkeho okolia /návšteva obecného úradu,obchodu,zvonice/
-návšteva u včelára
Šarkan letí...
-púšťanie šarkana na lúke
 
OKTÓBER
Starká, starký
-viesť deti k tomu aby  pomáhali starým ľudom
-prezentovať sa kultúrnym programom pre jubilantov  v obci
Čarovala pani jeseň...
-tekvičkové popoludnie
-vychádzka do lesa, zbieranie prírodnín
-návšteva Vlastivedného múzea vo Zvolene                                                 
Zdravie zo záhradky
-priniesť čo sme si dopestovali doma v záhradke
-ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov a nátierok                        
                                                                                                                                                                     
NOVEMBER
Návšteva kultúrnych podujatí                                                                
-divadelné predstavenia podľa ponuky                                                              
                                     
DECEMBER                                                                   
Stretnutie s Mikulášom 
-stretnutie s  Mikulášom ....                                                         
Pod vianočným stromčekom
-pečenie vianočných koláčikov, výroba vianočných dekorácií a darčekov 
-stretnutie s rodičmi pri vianočnej vinšovačke

JANUÁR  
Zimné  šantenie
-hry na snehu         
Starostlivosť o zvieratká v zime
-pozorovať a poznávať život  zvierat v zime
-zhotoviť kŕmidlá pre vtákov  
-kŕmenie vtákov počas  zimných mesiacov                                          
Zimná olympiáda
-športovo – zábavné dopoludnie na snehu                                          
                                                                                                        
FEBRUÁR              
Karneval
-hry, súťaže, karnevalová zábava  v MŠ                                 
Zapíšme sa do školy
-návšteva detí prvej triedy v ZŠ 
-zápis detí do ZŠ 
-konzultácie s rodičmi o predškolskej zrelosti                                     
                                                                                                                                                                   
MAREC    
Z rozprávky do rozprávky -marec mesiac knihy
-práca s knihou ,ako zaobchádzať s knihou,  prečo sú dôležité knihy pre ľudí
-návšteva knižnice v obci  a na Sliači
-spoločné prezeranie a čítanie obľúbenej knihy
-Ocko,mama prečítaj mi rozprávku - putovná kniha                              
Literárno-dramatická súťaž
-prezentácia naučeného textu /poézia, próza/ -Pipi na Sliači
Rozlúčka so zimou
-vynášanie Moreny
Poznávanie blízkeho okolia
-návšteva Vlastivednej siene Štefana Hudáka v ZŠ Sliač 
Ako sa staráme o zvieratká....
-ukážka starostlivosti o domáce zvieratko - psíka 
                                                                                                    
APRÍL
Šiby, ryby
-poznávať regionálne veľkonočné zvyky, veľkonočné tradície,vyrábanie veľkonočných ozdôb
Keď pôjdeš horou...
-prechádzka lesnou cestičkou
-poznávanie stromov a kríkov
-čistenie lesnej cestičky                                                     
Apríl – mesiac lesov
-návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene- Katedra ochrany lesa a poľovníctva
Malí ochranári
-práca na ekoploche
-výsadba zeleniny a kvetov
-pomoc rodičov pri úprave škol. dvora                             
                                                                                                                                                                                          MÁJ
Deň rodiny
-spoločná príprava na besiedku  , zhotovenie darčeka  
Keď pôjdeš lúkou...
-poznávanie kvetov
-tvorba herbáru
-úprava a výsadba kvetinových záhonov v MŠ                                                       
Evička nám ochorela
-zdravotno-výchovné hry, kvíz - IMZ  
Soľná jaskyňa
-návšteva soľnej jaskyne na Sliači                                                                                                                                                                                                                              
JÚN
MDD
-cesta rozprávkovým lesom /areál kúpeľov Sliač/
Spoločné fotografovanie
-výroba tabla detí, ktoré odchádzajú do ZŠ
/deti si odnesú tablo do obchodu v obci Veľká Lúka /                                                
Výchovný koncert
-návšteva  ZUŠ
Športový deň
-športovanie v Sielnici...
Už ideme do školy
-rozlúčka s predškolákmi
Výlet
-návšteva farmy v Podzámčoku, vozenie na koníkoch...
podľa ďalších možností a príležitostí i ďalšie...